Разделно изкупуване на вторични суровини

Print


Изкупуваме:Хартия Стъкло Пластмаса Найлон
вестникарска шишета каси бял
смесена буркани маси цветен
велпапе
туби стреч
бидони
PVC
легениЦените могат да варират според количеството и качеството на отпадъчния материал.