Мениджмънт на услугите

Print
Управление на имоти Почистване Озеленяване
 • наеми
 • такси
 • приходи
 • разходи
 • основно почистване
 • абонаментно почистване
 • доставка на хигиенни консумативи
 • засаждане
 • косене
 • поливане
 • поддържане
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация Охрана Сграден фонд
 • унищожаване на гризачи
 • насекоми
 • микроорганизми
 • сигнално-охранителна техника
 • видео наблюдение
 • жива охрана
 • общи разходи
 • водоснабдяване
 • топлофикация
 • техническа поддръжка
 • други